لطفاً هر عبارت را به‌دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده‌اید. پاسخ خود را بر اساس گزینه‌های روبرو هر عبارت مشخص نمایید.

1.بی‌حسی و کرختى یا احساس سوزن سوزن شدن
2.احساس گرما
3.لرزش پاها
4.نمی‌توانستم آرام باشم.
5.ترس از اتفاق ناخوشایند
6.گیجى یا حواس‌پرتى
7.تپش قلب
8.متزلزل بودن
9.وحشت‌زدگى
10.عصبى ‌بودن
11.احساس گرفتگى و انقباض عضلانى
12.لرزش دست‌ها
13.احساس ضعف
14.ترس از دست دادن کنترل
15.تنفس برایم مشکل بود.
16.ترس از اینکه دارم می‌میرم.
17.ترسیده بودم.
18.سوءهاضمه یا ناراحتى شکم داشتم.
19.غش‌وضعف
20.سرخى و برافروختگى چهره
21.عرق کردن (که ناشى از گرما نباشد)

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×