هر یک از عبارت‌های زیر را به‌دقت بخوانید به هر عبارتی که در مورد شما صدق می‌کند، پاسخ «موافق» و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی‌کند، پاسخ «مخالف» بدهید.

1.احساس می‌کنم انسان باارزشی هستم، حداقل مساوی با دیگران.
2.احساس می‌کنم چند ویژگی خوب دارم.
3.می‌توانم به‌خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.
4.نسبت به خود، نگرش مثبت دارم.
5.به‌طورکلی از خودم راضی هستم.
6.احساس می‌کنم چیز زیادی ندارم که به آن‌ها افتخار کنم.
7.با در نظر گرفتن همه‌چیز، معمولاً فکر می‌کنم شکست‌خورده‌ام.
8.ای‌کاش می‌توانستم احترام بیشتری به خودم قائل شوم.
9.گاهی احساس می‌کنم بی‌فایده هستم.
10.گاهی فکر می‌کنم اصلاً نمی‌توانم کاری انجام دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×