پاسخ‌دهنده عزيز پرسشنامه زير شامل 30 سؤال است. به‌طورکلی سعي كنيد با اولين برداشتتان از پرسش‌ها به آن‌ها پاسخ دهيد. كوشش نمایید پاسخ‌هايتان به‌صورت “بله” يا “خیر” باشد.

تنها در مواردي كه امكان تصميم‌گيري برايتان دشوار است پاسخ ((؟)) را علامت بزنيد.

1.آيا به‌اندازه ديگران در كارهاي خود موفقيت داريد؟
2.آيا در زندگی‌تان چيزهايي وجود دارد كه به آن‌ها افتخار كنيد؟
3.آيا اغلب اوقات احساس مي‌كنيد در زندگي ناموفق بوده‌ايد؟
4.آيا دچار احساس خودکم‌بینی هستيد؟
5.به‌طورکلی آيا به خود اطمينان كافي داريد؟
6.آيا اغلب آرزو مي‌كنيد ای‌کاش شخص ديگري مي‌بوديد؟
7.وقتي قرار باشد در برابر عده‌اي صحبت كنيد، آيا احساس نگراني مي‌كنيد كه ممكن است به خوبي از عهده اين كار برنياييد؟
8.آيا احساس مي‌كنيد كه مايليد خيلي چيزهاي زندگي‌تان تغيير كند؟
9.آيا فكر مي‌كنيد كه روی‌هم‌رفته مردم شما را دوست دارند؟
10.آيا به تصميم‌هاي خود بسيار اطمينان داريد؟
11.آيا در نظر خودتان آدم باارزشی هستيد؟
12.آيا اغلب اوقات نسبت به كارهايي كه كرده‌ايد احساس شرمساري مي‌كنيد؟
13.آيا وقتي به عكس‌هايتان نگاه مي‌كنيد، اغلب ناراحت مي‌شويد و فكر مي‌كنيد كه هيچ‌وقت قيافه شما را خوب نشان نمي‌دهد؟
14.آيا در میان خانواده‌تان كسي هست كه در شما اين احساس را ايجاد كند كه آدم چندان خوبي نيستيد؟
15.اگر كسي از كارهاي شما انتقاد كند خيلي ناراحت مي‌شويد؟
16.آيا فكر مي‌كنيد كه مردم‌دوست دارند شما دوروبرشان باشيد چون شما را آدم مفيدي مي‌دانند؟
17.آيا اغلب اوقات درباره ارزش و شايستگي خود ترديد مي‌كنيد؟
18.وقتی‌که ديگران در مورد شما تعريف مي‌كنند آيا در صداقت آن‌ها شك مي‌كنيد؟
19.آيا گاهي وقت‌ها پيش آمده كه از ترس تمسخر و انتقاد ديگران نظريات خود را بيان نكرده‌ايد؟
20.آيا به‌طورکلی در موقعيت‌هاي اجتماعي، خود را فرد خجالتي مي‌دانيد و از اين مسئله نگرانيد؟
21.آيا حتي در برابر افرادي كه مقام اجتماعي پایین‌تری از شما دارند، احساس حقارت مي‌كنيد؟
22.آيا معمولاً احساس مي‌كنيد مي‌توانيد كارهايي را كه دوست داريد با موفقيت انجام دهيد؟
23.آيا از شكل و قيافه خود راضي هستيد؟
24.آيا در برخورد با ديگران معمولاً خاموش مي‌مانيد، چون مي‌ترسيد حرف‌هاي شما سبب شود كه مردم شما را دوست نداشته باشند؟
25.آيا معمولاً برايتان مشكل است كارهايتان را طوري انجام دهيد كه مورد تأیید و تحسين ديگران قرار گيرد؟
26.آيا زياد پيش مي‌آيد كه احساس كنيد سعي داريد خودتان را بهتر از آنچه هستيد نشان دهيد؟
27.آيا گاهي احساس مي‌كنيد كه هرگز نخواهيد توانست كاري را درست انجام دهيد؟
28.آيا گاهي اوقات احساس مي‌كنيد كه مردم از شما سوءاستفاده مي‌كنند؟
29.آيا شما دست‌کم در حد عادي براي خود ارزش و احترام قائل هستيد؟
30.آيا فكر مي‌كنید شخصيت شما براي جنس مخالف جذاب است؟

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×