پرسشنامه حاضر احساسات و پاسخ‌های جنسی شما را در طی هفته گذشته موردسنجش قرار می‌دهد. لطفاً تا آنجا که ممکن است به سؤالات صادقانه پاسخ دهید. (منظور از فعالیت جنسی ملاطفت، معاشقه و نزدیکی است).

1.در طی چهار هفته گذشته، چقدر تمايل به داشتن فعاليت جنسی داشته‌ايد؟
2.در طی ۴ هفته گذشته، ميزان شدت تمايل شما به فعاليت جنسی چقدر بوده است؟
3.در طی چهار هفته گذشته، چقدر دچار تهييج جنسي (سرحال بودن) در هنگام فعاليت جنسي، شده‌ايد؟
4.در طی چهار هفته گذشته، ميزان شدت تهييج جنسی (سرحال آمدن) در هنگام فعاليت جنسی چقدر بوده است؟
5.در طی چهار هفته گذشته، چقدر خاطرجمع بوديد كه در هنگام فعاليت جنسي، دچار تهييج جنسي (سرحال آمدن) می‌شوید؟
6.در طي چهار هفته گذشته، چقدر از تهييج جنسي (سرحال آمدن) در هنگام فعاليت جنسي، رضايتمند بوديد؟
7.در طي چهار هفته گذشته، چقدر در هنگام فعاليت جنسي، دچار رطوبت (رطوبت مهبلی) شده‌ايد؟
8.در طي چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسي، براي رسيدن به رطوبت (رطوبت مهبلی) چقدر مشكل و سختي داشته‌ايد؟
9.در طي چهار هفته گذشته، حتي پس از تمام شدن فعاليت جنسي، چقدر رطوبت (رطوبت مهبلی) در شما ماندگار بود؟
10.در طي چهار هفته گذشته، حتي پس از تمام شدن فعاليت جنسي، براي ماندگاري رطوبت (رطوبت مهبلی) چقدر مشكل و سختي داشته‌اید؟
11.در طي چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسي، چقدر به ارگاسم (اوج لذت جنسی) رسیدید؟
12.در طي چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسي، براي رسيدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) چقدر مشكل و سختي داشته‌اید؟
13.در طي چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسي، از رسيدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) چقدر رضايتمندي داشته‌اید؟
14.در طي چهار هفته گذشته، از احساس نزديكي هيجاني با همسرتان در هنگام فعاليت جنسي، چقدر رضايتمندي داشته‌اید؟
15.در طي چهار هفته گذشته، چقدر از رابطه جنسي با همسرتان رضايتمندي داشته‌اید؟
16.در طي چهار هفته گذشته، درمجموع از نزدیکي جنسي خود چقدر رضايتمندي داشته‌اید؟
17.در طي چهار هفته گذشته، در هنگام نزديكي، چقدر درد و ناراحتي را تجربه کرده‌اید؟
18.در طي چهار هفته گذشته، به دنبال و يا پس از نزديكي، چقدر درد و ناراحتي را تجربه كرديد؟
19.در طي چهار هفته گذشته، در هنگام و يا پس از نزديكي، شدت درد و ناراحتي شما چقدر بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن
×