این پرسشنامه برای سنجش قدرت تخیل شما طراحی گردیده است. با دقت پرسش‌ها را پاسخ داده و در انتها تحلیل موردنظر را مطالعه نمایید.

1.وقتی مجبورید دروغ مصلحتی بگویید، آیا:
2.آیا شما دروغ‌های مصلحتی خودتان را باور می‌کنید؟
3.وقتی وارد جمعی می‌شوید که با ورود شما ساکت می‌شوند، آیا فکر می‌کنید که:
4.نسبت به بدبختی‌ها و مصیبت‌های دیگران چگونه واکنش نشان می‌دهید؟
5.وقتی از شما انتقاد می‌شود، آیا:
6.وقتی بعدازظهر یک روز برای تفرج و سرگرمی بیرون می‌روید، آیا:
7.وقتی منظر کسی هستید و آن فرد تأخیر دارد، آیا:
8.آیا در تئاتر یا سینما گریه کرده‌اید؟
9.اگر شب تنها باشید، آیا:
10.آیا خواندن یا شنیدن داستان‌های اجنه و ارواح:
11.وقتی به طرح کاغذدیواری خیره می‌شوید، آیا:
12.در مکانی ناآشنا خوابیده‌اید که با صدای عجیبی از خواب برمی‌خیزید، آیا:
13.وقتی به دام عشق افتادید، آیا:
14.وقتی فیلمی می‌بینید که کتاب آن را خوانده‌اید، آیا:
15.اگر اوقات فراغتی داشته باشید، آیا:
16.آیا فکر می‌کنید ایدۀ خوبی برای یک کتاب یا فیلم دارید؟
17.اگر به شما گفته شود، کسی در خانه‌ای که قصد خرید آن را دارید، خودکشی کرده است، آیا:
18.آیا پایان فیلم‌ها یا کتاب‌ها را در ذهن خود بازنویسی می‌کنید؟
19.وقتی تجربه‌ای را بازگو می‌کنید، آیا:
20.آیا رؤیاهایی را در سر می‌پرورانید؟
21.وقتی رؤیاهایی را در سر می‌پرورانید، آیا:
22.وقتی، روزنامه‌ها، داستان دیگری از فقر و گرسنگی می‌نویسند، آیا:
23.آیا گفتگوهای خیالی دارید؟
24.آیا تفکر شما با تصاویر بصری نیرومند همراه است؟
25.خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
26.آیا فیلم‌ها یا کتاب‌های جنسی:
27.اگر کودکی دربارۀ یک همبازی خیالی با شما سخن بگوید، آیا:
28.دربارۀ آهنگ موردعلاقۀ خود فکر کنید، آیا:
29.دزد، خانۀ همسایۀ شما را خالی کرده است، آیا:
30.آیا می‌توانید تصور کنید درگیر یک مشکل واقعی مانند زندان رفتن شوید؟

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×