در این آزمون، عبارت‌هایی پیش روی شما گذاشته می‌شود. تصور کنید این عبارت‌ها، به توصیف شخصی می‌پردازند که شما آن را نمی‌شناسید. فکر کنید که این شخص، در هر گویه، چقدر شبیه به شماست.

نمودار نتایج به دست آمده را به ترتیب، از بیشترین درصد به کمترین درصد، مرتب کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا سلسله‌مراتب ارزش‌های خود را بشناسید. اولین گزینه‌های لیست شما، محوری‌ترین ارزش‌های فردی شما هستند و بهتر است به آن‌ها بیشتر توجه کنید.

1.فکر کردن به ایده‌های جدید و خلاق بودن برای او مهم است و تمایل دارد که کارها را به راه و روش خاص خود پیش ببرد.
2.برای او اهمیت دارد که ثروتمند بوده و پول زیاد و چیزهای گران‌قیمت داشته باشد.
3.او بر فکر می‌کند که مهم است با تمام افراد جهان به شکلی برابر رفتار شود. او معتقد است که هر کس باید در زندگی دارای فرصت‌های برابر باشد.
4.برای او بسیار مهم است که توانایی‌هایش را نشان دهد. می‌خواهد که دیگران آنچه انجام می‌دهد را تحسین کنند.
5.برای او مهم است که در محیطی امن زندگی کند و از هر چیزی که تهدیدی برای امنیتش باشد، دوری می‌کند.
6.او فکر می‌کند که مهم است در طول زندگی، کارهای مختلف زیادی انجام داد و همیشه به دنبال چیزهایی جدید است که امتحانشان کند.
7.او معتقد است که افراد باید آنچه را که به آن‌ها گفته شد، انجام دهند و همیشه از قوانین پیروی کنند؛ حتی وقتی هیچ‌کس بر آن‌ها نظارت نمی‌کند.
8.برای او اهمیت دارد که به افرادی که با او متفاوت هستند، گوش کند؛ حتماً زمانی که با آن‌ها مخالف است، همچنان تمایل دارد که درکشان کند.
9.او فکر می‌کند که مهم است که چیزی بیشتر از آنچه دارد، نخواهد. او بر این باور است که مردم باید از همان چیزهایی که دارند راضی باشند.
10.او از هر فرصتی که می‌تواند استفاده می‌کند تا خوش بگذارند. برای او مهم است که کارهایی را انجام دهد که برایش لذت‌بخش هستند.
11.برای او اهمیت دارد که خودش درباره کارهایش تصمیم بگیرد. دوست دارد که بتواند آزادانه درباره فعالیت‌هایش، تصمیم‌گیری کند و برنامه بریزد.
12.برای او بسیار مهم است که به اطرافیان خود کمک کند و می‌خواهد از بهزیستی روان آن‌ها محافظت کند.
13.بسیار موفق بودن برای او خیلی مهم است. او دوست دارد که دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.
14.برای او بسیار مهم است که کشورش در امنیت باشد و فکر می‌کند که باید از کشور در برابر تهدید‌های خارجی و داخلی محافظت شود.
15.او عاشق ریسک کردن است و همیشه به دنبال ماجراجویی می‌گردد.
16.برای او بسیار مهم است که همیشه رفتاری درست داشته باشد و می‌خواهد از هر چیزی که دیگران می‌گویند اشتباه است، دوری کند.
17.برای او اهمیت دارد که مقام داشته باشد و به دیگران دستور بدهد. تمایل دارد افراد کاری را انجام دهند که او می‌خواهد.
18.برای او مهم است که به دوستانش وفادار باشد و تمایل دارد که خودش را وقف کسانی کند که به او نزدیک هستند.
19.او به‌شدت معتقد است که مردم باید از طبیعت محافظت کنند و مراقبت از محیط‌زیست برایش مهم است.
20.باورهای مذهبی برای او حائز اهمیت است. او به‌سختی تلاش می‌کند تا آنچه را که دین از او می‌خواهد، انجام دهد
21.برای او اهمیت دارد که همه‌چیز تمیز و منظم باشد و اصلاً از آشفتگی خوشش تمی‌اید.
22.فکر می‌کند که مهم است که به چیزها علاقه‌مند باشد. کنجکاو بودن را دوست دارد و عاشق این است که از هر چیزی سر در بیاورد.
23.او بر این باور است که مردم سراسر جهان باید در هماهنگی زندگی کنند و ترویج صلح میان همه گروه‌ها و جوامع جهان برای او اهمیت دارد.
24.فکر می‌کند که بلندپروازی مهم است و می‌خواهد نشان دهد که چقدر توانمند است.
25.او معتقد است که بهترین روش برای انجام کارها، متعهد ماندن به شیوه‌های سنتی است و برایش اهمیت دارد که رسومی را که آموخته است، حفظ کند.
26.لذت بردن از خوشی‌های زندگی برای او مهم است و دوست دارد که خودش را خوشحال کند.
27.پاسخ دادن به نیازهای دیگران برای او اهمیت دارد و تلاش می‌کند که از آن‌هایی که می‌شناسد، حمایت کند.
28.فکر می‌کند که باید همیشه به والدین و بزرگ‌ترها احترام بگذارد و برایش مهم است که مطیع باشد.
29.می‌خواهد که با همه منصفانه رفتار شود؛ حتی با کسانی که آن‌ها را نمی‌شناسد. مراقبت از قشر ضعیف جامعه برای او مهم است.
30.او غافلگیر شدن را دوست دارد و داشتن یک زندگی هیجان‌انگیز برایش اهمیت دارد.
31.بسیار مراقب است که بیمار نشود. سالم ماندن برایش خیلی مهم است.
32.برای او پیشرفت کردن در زندگی بسیار اهمیت دارد و سخت تلاش می‌کند تا از دیگران بهتر باشد.
33.بخشیدن کسانی که به او آسیب زده‌اند، برایش مهم است و تلاش می‌کند خوبی‌های آنان را ببیند و کینه به دل نگیرد.
34.برای او مستقل بودن مهم است و دوست دارد به خودش تکیه کند.
35.داشتن یک دولت با ثبات برای مهم است و به حفظ نظم اجتماعی اهمیت می‌دهد.
36.برای او بسیار مهم است که همیشه در برخورد با دیگران، مؤدب باشد و تلاش می‌کند که هرگز موجب رنجش آن‌ها نشود.
37.می‌خواهد واقعاً از زندگی لذت ببرد و داشتن اوقات خوب برایش خیلی مهم است.
38.فروتن بودن برای او حائز اهمیت است و تلاش می‌کند که توجه‌ها را به خود جلب نکند.
39.او می‌خواهد همیشه که تصمیم‌گیرنده، خودش باشد و رهبر بودن را دوست دارد.
40.سازگار شدن با طبیعت و قرار گرفتن در چارچوب‌های آن، برای او اهمیت دارد. معتقد است که مردم نباید طبیعت را تغییر دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×