در این پرسشنامه ۱۳ گروه سؤال وجود دارد و هر گروه بیان‌کننده حالتی در فرد است. عبارت‌های هر گروه را به‌دقت بخوانید، سپس عباراتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می‌کند؛ یعنی آن چه را که در زمان اجرای آزمون احساس می‌کنید.

1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
10.10
11.11
12.12
13.13

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×