هدف: ارزیابی خود گزارشی کودک‌آزاری از ابعاد مختلف (کودک‌آزاری جسمی، کودک‌آزاری جنسی، غفلت یا بی‌توجهی، سوءتغذیه و کودک‌آزاری عاطفی)

1.از والدینم به‌دفعات کتک خورده‌ام.
2.والدینم همیشه در حضور من جوک‌های جنسی برای هم تعریف می‌نمودند.
3.والدینم در هنگام عصبانیت به من بی‌توجهی نشان داده‌اند.
4.هنگامی‌که والدینم خشمگین می‌شدند، مرا از خوردن شام یا نهار منع می‌کردند.
5.به خاطر نخواندن درس همیشه مورد تنبیه بدنی قرار می‌گرفتم.
6.والدین و افراد فامیلم بارها در دوران کودکی‌ام سعی در تحریک غریزه جنسی‌ام داشته‌اند.
7.هنگامی‌که اشتباهی مرتکب می‌شدم، والدینم مرا از خانه بیرون می‌کردند.
8.کمتر در دوران کودکی و نوجوانی خود اجازه داشته‌ام خوراکی‌های موردعلاقه‌ام را بخورم.
9.سابقه حبس در زیرزمین تاریک و یا اتاق‌های پشت‌بام را داشته‌ام.
10.چندین مورد در دوران کودکی‌ام مرا مجبور به مشاهده روابط جنسی بزرگ‌سالان، تصاویر، فیلم و … کرده‌اند.
11.هیچ‌وقت احساس حمایت مالی و یا اجتماعی از سوی خانواده‌ام را نداشته‌ام.
12.در خانواده من هیچ‌وقت به بهداشت مواد غذایی و نیز مناسب بودن آن توجه نشده است.
13.سابقه سوختگی پوست با اشیاء داغ توسط افراد خانواده‌ام را دارم.
14.در دوران کودکی‌ام از طرف افراد خانواده‌ام (فامیل و دوستان) مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌ام.
15.خانواده‌ام در هنگام مریضی به من بی‌توجه بودند.
16.هیچ‌وقت نتوانسته‌ام همانند همسالانم از تغذیه خوبی برخوردار باشم.
17.سابقه تنبیه شدن با شلاق و یا کمربند و … را دارم.
18.برخلاف میل من، والدینم مرا کاملاً لخت به حمام می‌بردند.
19.خانواده‌ام هیچ‌وقت به صحبت‌های من توجهی نشان نمی‌دادند.
20.به‌ندرت در مورد میل من به نوع غذا (در شام یا نهار) از من سؤال می‌شد.
21.من از طرف خانواده‌ام طرد می‌شدم.
22.خانواده‌ام همیشه مرا با دوستان و یا بچه‌های فامیل مورد مقایسه قرار می‌دادند.
23.هیچ‌وقت والدینم به من ابراز احساسات ننموده‌اند.
24.هیچ‌وقت خانواده‌ام مرا در جهت پیشبرد امور تحصیلی‌ام تشویق ننموده‌اند.
25.در دوران کودکی‌ام بارها نسبت به من الفاظی مانند «بدردنخور» و یا «دست‌وپا چلفتی» خطاب نموده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×