1.اگرچه در ابتدا وقتی‌که کار اشتباهی را برای اولین بار انجام می‌دهم احساس بدی دارم، اما بعد از مدتی که می‌گذرد می‌توانم با خودم کنار بیایم.
2.من افکار منفی را علیه خودم برای کارهای منفی‌ای که انجام داده‌ام نگه می‌دارم.
3.درس عبرت گرفتن از کارهای بدی که انجام داده‌ام کمکم می‌کند آن‌ها را تکرار نکنم.
4.برای من واقعاً سخت است که وقتی کار منفی انجام داده‌ام، خودم را ببخشم.
5.با گذشت زمان اشتباهاتی را که کرده‌ام درک می‌کنم.
6.من دست از انتقاد خودم برای چیزهای منفی که احساس کردم، فکر کردم، گفته‌ام و یا انجام داده‌ام برنمی‌دارم.
7.من همچنان به مجازات کسی که فکر می‌کنم اشتباه کرده است، ادامه می‌دهم.
8.با گذشت زمان من دیگران را برای اشتباهاتی که انجام داده‌اند، درک می‌کنم.
9.من همچنان نسبت به کسانی که به من صدمه زده‌اند، دلگیر و ناراحت هستم.
10.اگرچه دیگران به من در گذشته آسیب‌رسانده‌اند، ولی من درنهایت قادر به پذیرفتن آن‌ها به‌عنوان انسان‌های خوب هستم.
11.اگر دیگران با من بدرفتاری داشته باشند، من همیشه درباره‌شان فکر بد می‌کنم.
12.وقتی کسی مرا ناامید و مأیوس می‌کند، درنهایت می‌توانم از او بگذرم.
13.وقتی کارها به دلایلی خارج از کنترل من و اشتباه پیش می‌روند، من به افکار منفی درباره آن‌ها ادامه می‌دهم.
14.با گذشت زمان می‌توانم رویدادهای بد را در زندگی‌ام درک کنم.
15.اگر من به دلیل رویدادهای خارج از کنترل زندگی مأیوس شوم، همیشه درباره‌ی آن‌ها افکار بد و منفی دارم.
16.من می‌توانم بعد از شرایط بد بالاخره صلح و آرامش را به زندگی‌ام برگردانم.
17.برای من پذیرفتن شرایط بدی که تقصیر هیچ‌کس نیست، سخت و دشوار است.
18.درنهایت اجازه می‌دهم افکار منفی درباره‌ی رویدادهای بدی که تحت کنترل کسی دیگر بوده است، مرا رها کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×